Hệ thống Anh ngữ Quốc tế ITC
Địa chỉ : Tòa nhà văn phòng – 139 Bà Triệu, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Điện thoại : 02346 554444                    Website: http://hueitc.vn
Fanpage : Anh ngữ Quốc Tế ITC